Nyheter

Nyheter

Bidrag för energieffektivisering


Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Du kan också ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.


Bidraget är 50% av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Du kan dock inte få ett bidrag som är lägre än 10 000 kronor. Det innebär att åtgärderna du söker bidrag för måste ha kostat minst 20 000 kronor.


Vi upprättar lönsamhetskalkyl och samordnar entreprenörer för din byggnad i Västra Götaland. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya EU-regler krav på solpaneler på taken


År 2028 ska alla nya byggnader som uppfyller de tekniska och ekonomiska förutsättningarna vara utrustade med solceller. Från 2032 gäller samma sak för bostadshus som genomgår större renoveringar. Det är vad ett nytt förslag om ändring av direktivet om energiprestanda för byggnader (EPBD) just har röstats igenom i Europaparlamentet.


Detta visar att EU fortsätter att arbeta med att förbättra energieffektiviteten och lokal energiproduktion, och att investeringar i solenergi bara har börjat. Enligt EU-kommissionen står byggnader inom EU för 40 % av den totala energiförbrukningen och 36 % av växthusgasutsläppen. Direktivet syftar till att minska utsläppen och energiförbrukningen i linje med 2030-målen för hållbar utveckling, och att främja renoveringar av byggnader för att öka energieffektiviteten.