Nyheter

Nyhetesflöde

Nya EU-regler krav på solpaneler på taken


År 2028 ska alla nya byggnader som uppfyller de tekniska och ekonomiska förutsättningarna vara utrustade med solceller. Från 2032 gäller samma sak för bostadshus som genomgår större renoveringar. Det är vad ett nytt förslag om ändring av direktivet om energiprestanda för byggnader (EPBD) just har röstats igenom i Europaparlamentet.


Detta visar att EU fortsätter att arbeta med att förbättra energieffektiviteten och lokal energiproduktion, och att investeringar i solenergi bara har börjat. Enligt EU-kommissionen står byggnader inom EU för 40 % av den totala energiförbrukningen och 36 % av växthusgasutsläppen. Direktivet syftar till att minska utsläppen och energiförbrukningen i linje med 2030-målen för hållbar utveckling, och att främja renoveringar av byggnader för att öka energieffektiviteten.Regeringens bidrag till uppgraderingen av småhus.


I budgeten 2023 föreslog regeringen nya subventioner för energieffektivisering i småhus. Syftet med bidraget är att öka energieffektiviteten i småhus som värms upp med direktverkande el eller naturgas för att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till att öka försörjningstryggheten.


Vilka bidrag som kan sökas, hur mycket bidrag som kan ges, vem som kan söka och övriga villkor kring bidrag kommer att framgå av föreskrifter som beslutas av regeringen. Bostadsverket har inga uppgifter om när regeringen ska besluta om regeln.

I budgeten föreslås ett ekonomiskt investeringsbidrag för eftermontering av värmesystem och energieffektiva ombyggnader av småhus som idag värms direkt med el eller gas.


År 2023 är anslaget för nya insatser 304 miljoner kronor. För 2024 och 2025 förväntas ett årligt anslag på 400 miljoner kronor.Det rekommenderas att ansökan behandlas och avgörs av länsstyrelsen i det län där stugan ligger.


Det föreslås att du ansöker om bidraget via den elektroniska tjänsten på bostadsmyndighetens webbplats.Bostadsstyrelsen kan i nuläget inte ge ytterligare information.Denna text kommer att uppdateras när ny information om bidraget blir tillgänglig.