Svenska byggnaders energikrav del 2

Installerad eleffekt för uppvärmning gäller för byggnader med värmepump, direktverkande el eller annan elektrisk värmekälla.

När produktval är gjort säkerställer man att installationerna inte överstiger kravgränsen från Boverket. Har man kraftfulla elpatroner för spetsvärme kan man behöva reglera  funktionen så att kravet inte överssrkids.

Fortsätt till del 3...