Integritetsmätning

Integritetsmätning

Vi utför integritetsmätning av utrymmen som har krav på brandgastäthet. Exempelvis rum som har brandsläcksystem med släckgas. I rapporten framgår bland annat rummets kvarståendetid oavsett vilken typ av släckgas som finns samt var eventuella luftläckage finns.


Vi utför mätning enligt standarden ISO 14520 (2015) och utför mätningar inom två timmar restid från Göteborg eller Varberg. 

Kontakta oss idag,