Tillbyggnad/ombyggnad

Tillbyggnad/ombyggnad

Behöver du göra tillbyggnad eller ombyggnad?


Vi kan hjälpa dig att klargöra vilka krav som behöver uppfyllas för din specifika situation.


När det gäller tillbyggnader av äldre befintliga byggnader kan det vara utmanande att uppnå de nybyggnadskrav som anges i Boverkets byggregler (BBR) utan att göra stora investeringar, särskilt när det gäller värmesystem och eventuell ventilation.


Ett alternativ för att möta kraven är att använda tabell 9:92 i BBR som underlag för att erhålla startbesked. Om tabell 9:92 är applicerbar bör detta diskuteras tidigt med kommunens stadsbyggnadskontor och din handläggare. Du kan ladda ner tabell 9:92 från BBR för mer information.


Vilka U-värden gäller för tillbyggnader av bostäder? Tabell 9:92 ställer höga krav på byggnadens termiska egenskaper och anger de U-värden som måste understigas för olika byggnadsdelar. Om du behöver hjälp med att beräkna U-värdet för din tillbyggnad, är du välkommen att kontakta oss för en offert.


Det är viktigt att komma ihåg att nybyggnadskraven vanligtvis inte direkt tillämpas på ombyggnader eller tillbyggnader enligt BBR:s allmänna råd. Därför är det avgörande att i god tid fastställa vilka krav som gäller för ditt specifika projekt, vilket bör göras i samråd med den kontrollansvarige och din handläggare på kommunen.

Vi står gärna till tjänst med energiberäkningar för din tillbyggnad eller ombyggnad.


Läs mer om kraven för energihushållning i BBR kapitel 9:9, länk till BBR hittar du här eller kontakta oss om du har fler frågor.

Skicka ett meddelande