Svanen certifiering

Svanen certifiering


För att certifiera en byggnad enligt Svanen ska poäng samlas varav vissa är obligatoriska och andra inte. Att fatta rätt beslut i valet av poäng för ett givet projekt kräver fördjupad kunskap kring byggtekniska egenskaper och förståelse för projektets begränsningar. 


Om ni ska certifiera ert projekt enligt Svanen kan vi stötta er i processen. Vi är diplomerade för certifieringsprocessen och har erfarenhet från flera projekt. 


Vi kan också utföra energibalansberäkningen och simulera solvärmelasten i projektet.


Kontakta oss idag.