Svanen certifiering

Svanen certifiering


För att certifiera en byggnad enligt Svanen ska poäng samlas varav vissa är obligatoriska och andra inte. Att fatta rätt beslut i valet av poäng för ett givet projekt kräver fördjupad kunskap kring byggtekniska egenskaper och förståelse för projektets begränsningar. 


Om ni ska certifiera ert projekt enligt Svanen kan vi stötta er i processen. Som diplomerade inom certifieringsprocessen har vi den kunskap som krävs för ett lyckat projekt.  


Vi sammanställer förutsättningarna för ert projekt, underlag som ska tas fram och bistår med de beräkningar/utredningar som ska till.


Kontakta oss idag för en offert.