Termiskt inneklimat sommar och vinter

TERMISKT INNEKLIMAT SOMMAR/VINTER

Beräkning av termiskt inneklimat sommar eller vinter handlar om att säkerställa en behaglig innemiljö för de som vistas i byggnaden.


Det finns flera sätt att estimera blivande inneklimat i byggnader och ett av dem är att simulera PPD (percentage people dissatisfied), som är ett mått på hur stor andel av  personer som förväntas vara nöjda med inneklimatet. Med ett optimerat inneklimat är 95 procent nöjda, med andra ord kommer det alltid finnas en andel som inte är helt nöjda till följd av indivuduell metabolism. 


Beräkningen kan avse inneklimatet vintertid eller sommartid. Vintertid kan en innetemperatur över 21 grader behövas för att minimera antalet missnöjda (dissatisfied) vid de kallaste tidpunkterna (oftast kortvarigt). Sommartid handlar det om att begränsa övertemperaturen med solskydd och eventuell kylning av rumsluften för att få bra PPD-resultat. 


Att säkerställa ett bra inneklimat är viktigt för att säkerställa välbehag, produktivitet, komfort och i många avseenden en professionell innemiljö.För mer information, välkommen att kontakta oss!