Dimensionering solskydd

Dimensionering av solskydd

Allmänt

I bostäder brukar mellanliggande persienn resultera i ett mer än väl fungerande solskydd. Endast sommardagar med sällsynt höga temperaturer brukar då medföra för hög innetemperatur. 


För kontor eller andra arbetsplaster kan det behövas yttre solskydd eller inre solskydd i kombination med solskyddsglas då det är viktigare att hålla nere innetemperauturen i dessa utrymmen.


Yttre solskydd är de mest effektiva solskydden och generellt kan man tänka att "ju tidigare" man stoppar solen dessto bättre. Invändig persienn är därför mindre effektivt. 


Vilka verksamheter omfattas av krav på solskydd?

I BBR finns inga krav på maximal innetemperatur eller att solskydd måste användas. Däremot finns rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket att innetemperaturen i stadigvarande vistelserum inte kortvarigt ska överstiga 28 grader eller varaktigt (mer än cirka 7 dagar i sträck) överstiga 26 grader. Detta innebär i praktiken att olika nivåer av solskydd behövs i alla verksamheter. 


Att använda solskydd kan även vara nödvändigt för att hålla nere behovet av kylenergi som är kopplat till kraven på energianvändning, eller för att säkerställa bra inneklimat. I vilket skede behövs dimensionering av solskydd?

Att göra en utredning av övertemperaturer och dimensionering av solskydd är fördelaktigt i ett tidigt stadium i samband med t.ex. dagsljusberäkning. Orsaken är att utredningen kan ge upphov till att man vill genomföra vissa ändringar i fönsterstorlek, val av fönsterlösning, val av solskyddslösning eller fönsterglas. 


Hur utförs beräkningen?

Först identifieras vilka av rummen som omfattas av kraven på övertemperatur, vilket är de rum som BBR kallar för ”stadigvarande vistelserum”. I bostäder är detta kök, sovrum och vardagsrum och i lokaler är det reception, kontor etc.


Övertemperaturen loggas i beräkningsmodellen vilket utgör en 3D-modell av er byggnad. 3D-modellen skapar vi utifrån era ritningar och vi jobbar med alla de vanligaste filformaten som finns idag.  


Därefter beräknas vilket G-systemvärde (solskyddsfaktor) som behövs för att uppnå en godkänd innetemperatur. Utifrån resultatet kan olika praktiska lösningar presenteras.  


Vad behöver du göra?

Ring eller maila till oss och berätta om ditt projekt.
Se till att vi får tillgång till era senaste A-underlag så utför vi beräkningen.
Leverans sker inom ett par dagar till en vecka beroende på projektets omfattning.


Vad påverkar utformningen av solskydd?

Solskyddens egenskaper påverkas i storleksordning av:

  1. Kraven på maximal innetemperatur.
  2. Fönsterstorleken i förhållande till golvarean.
  3. Skuggande objekt som balkong eller närliggande byggnader.Vill du veta mer eller beställa tjänsten, välkommen att kontakta oss idag!