Täthetsprovning

Lufttäthetsmätning av byggnad

Att utföra en lufttäthetsmätning eller provtryckning som det ofta kallas ingår som viktiga punkter både vad gäller fuktsäkerhet och energi.


En lufttäthetsmätning säkerställer flera viktiga punkter i byggnaden. Bland annat:

  1. En minskad energiförbrukning.
  2. Minskad risk för fuktig luft som tränger sig in i stommen och orsakar fuktproblem via kondensering mot kalla konstruktioner vintertid.
  3. Säkerställer att tilluften kommer in direkt via FTX-ventilationsaggregat, där ett sådant finns, så aggregatets verkningsgrad nyttjas.


Lufttäthetsmätning är ofta en av punkterna i kontrollplanen och krävs av kommunerna som en del av verifieringen av energibalansberäkningen som tas fram inför slutbesked.

Vi utför lufttäthetsmätningar inom två timmars körtid från Göteborg och Varberg.


Har du frågor eller vill beställa tjänsten, välkomna att kontakta oss.