Energikartläggning

Energikartläggning

Lagen om energikartläggning trädde i kraft den 1 juni 2014 och gäller företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.


Men även om ett företag inte faller inom ramen för att en energikartläggning måste utföras kan det finns goda skäl att låta utföra en.


Till skillnad från en energideklaration, som endast fokuserar på byggnadens uppvärmning, varmvattenförbrukning och fastighetsel, berör en energikartläggning även verksamhetens delar som använder energi så som exempelvis transporter, kylrum, tryckluftssystem, ångmaskiner m.m. En energikartläggning ger en bättre total överblick över en företags energianvändning och möjligheten att göra kloka energibesparande investeringar.


För företag som inte berörs av lagkravet kan energikartläggningen anpassas till valda delar av företaget.

Energikartläggningen sammanställs alltid i en rapport som underlättar beslut om eventuella investeringar.


Vi har lång erfarenhet av att driva byggprojekt och kan därför också stötta er i att hålla i projektering för eventuella åtgärder som ni vill jobba vidare med, samt driva projektet i mål som projektledare. Då får ni en samarbetspartner som kan hjälpa er i precis hela processen. Enkelt och smidigt.

Vi är diplomerade för och jobbar enligt Totalmetodiken som är framtagen av BELOK.


Mer om totalmetodiken:

http://belok.se/totalmetodiken/sa-gar-det-till/