Energibalansberäkning

Energibalansberäkning

Vi erbjuder energibalansberäkning till fast pris i hela landet för alla typer av projekt.


Priset varierar mycket beroende på projektets storlek och komplexitet men för villor är det vanligt med 4000-8000 kronor inklusive moms. 


I större byggprojekt ser vi att behovet av kompetens är mer avgörande och energibalansberäkningen utförs då med mer omfattande indata. För dessa projekt arbetar vi nära VVS-projektörerna för att utföra en korrekt energiuppskattning av konstruktioner, köldbryggor(om det behövs), ventilation och vidare analyser av inneklimatet om så önskas. Ibland är det relevant att bistå med utredning av kyleffektbehov, värmeeffektbehov, yttemperaturer eller andra projektspecifika krav. Vi har erfarenhet av att arbeta med krav i bland annat Miljöbyggnad, FEBY, SVEBY och Miljöanpassat byggande enligt Göteborg Stad. 


I och med att vi är certifierade energiexperter kan i även verifiera energibalansberäkningen och utföra energideklaration inför slutsamråd. Detta erbjuder vi oftast som ett prisvärt paket till fastpris. 


För mer information om energibalansberäkning, myndighetskrav och processen, gå till vår kunskapsportal: Energibalansberäkning eller kontakta oss här på sidan.