Referensprojekt

Referensobjekt

Eriksbergs klubbhus


Beställare: Skanska/Trafikverket

Projekttyp: Nybyggnad flerbostadshus

Uppdrag: Projekteringsledning


 

Tellus


Beställare: SBB AB
Projekttyp: Nybyggnad flerbostadshus
 

Uppdrag: Miljöbyggnadssamordning  

 

Sjöcrona


Beställare: SBB AB

Projekttyp: Nybyggnad flerbostadshus

Uppdrag: Miljöbyggnadssamordning


 

Selma Flerbostadshus och Förskola


Beställare: Brixly AB
Projekttyp: Nybyggnad flerbostadshus

och förskola. 

Uppdrag: Beräkning av energianvändning, dagsljus, övertemperatur, golvyttemperatur samt dimensionering av solskydd,

LCA-analys och klimatdeklaration. 

 

Stensjöberg 2


Beställare: Densify A

Projekttyp: Nybyggnad flerbostadshus.

Uppdrag: Energibalansberäkning, dagsljusutredning. 


 

BRF Jubla och HR Järnbrott


Beställare: Hansson & Söner
Projekttyp: Nybyggnad av lägenheter

Uppdrag: LCA-analys (miljöpåverkan)


 

BRF Galeasen


Beställare: BRF Galeasen
Projekttyp: Nybyggnad av källarlägenheter i befintlig fastighet

Uppdrag: Beräkning av dagsljus och solljus

 

LSS Söbacken


Beställare: Hansson & Söner
Projekttyp: Nybyggnad LSS-boende

Uppdrag: energibalansberäkning, dagsljusberäkning, 

energideklaration, 

klimatdeklaration.


 

Bröderna Henrikssons stenhuggeri


Beställare: Br Henrikssons stenhuggeri AB
Projekttyp: Projektledning och projekteringsledning

Uppdrag: Nybyggnation av stenhuggeri och kontor i Kungbacka. Från detaljplanskede till färdigställande.

 

Formula


Beställare: LL VVS Konsult
Projekttyp: Befintligt kontor

Uppdrag: Kylbehovsberäkning utifrån olika solskydd och nattkyla med ventilation.

 

BRF Byvädsterrassen


Beställare: Princip projektutveckling AB
Projekttyp: Nybyggnation av 20 st parhus i bostadsrättsform

Uppdrag: Biträdande projektledare och kontrollansvarig

 

Hafskuren


Beställare: Densify AB
Projektnamn: Hafskuren

Projekttyp: Nybyggnad hotell, restaurang, spa, behandling. 

Uppdrag: Energibalansberäkning, dagsljusutredning.  

Sjölanda Lakeview


Beställare: Hällingsjöhus AB
Projekttyp: Projekteringsledning

Uppdrag: Nybyggnation av 26 bostäder i bostadsrättsform

 
 

Styrshöjd


Beställare: Scil projektutveckling AB
Projekttyp: Nybyggnation av småhus på Styrsö

Uppdrag: Byggledare


 

BRF Bergsjö Gård och Hage


Beställare: Balder projektutveckling AB
Projekttyp: Nybyggnation av 42 st radhuslägenheter i två föreningar.

Uppdrag: Biträdande projektledare

  

Bergsjö Brygga


Beställare: Balder projektutveckling AB
Projekttyp: Rivning av garage och tillbyggnad av flerfamiljshus

Uppdrag: Biträdande projektledare


 

BRF Framnäsgatan 24


Beställare: Densify AB
Projekttyp: Ombyggnation från kallvind till vindslägenheter

Uppdrag: Energiutredning