Termografering

Termografering


Strålning från kalla ytor kan medföra att inneklimatet upplevs kyligt även om innetemperautren håller de vanliga 21 graderna. Detta kan medföra att personer vrider upp innetemperaturen och därmed ökar energianvändningen. 


Termografeing med värmekamera kan användas för att identifiera kalla ytor, köldbryggor, fuktskador med mera. Detta är ett effektivt verktyg vid platsbesök och utredning av energieffektiviserande åtgärder. Även systemtemperaturer i rör och golvyttemperaturen kan verifieras med hjälp av värmekameran.


Vi använder termografering när vi utför lufttäthetsmätningar, gör utredningar för energieffektivisering eller vid bekräftande av temperaturer i samband med verifiering av inneklimatkrav.  


Vill du veta mer, välkommen att kontakta oss!