Energiberäkning

Energiberäkning

 

Energiberäkning är ett generellt begrepp som inom byggsektorn som oftast syftar till en energibalansberäkning. Energibalansberäkning behövs utföras i samband med bygglovsansökan eller miljöcertifieringar.


Energiberäkning kan i vissa fall även syfta till energikartläggning som är en mer genomgående kartläggning av ett företags energianvändning på ett år och denna innefattar mer än bara byggnadens eneergianvändning. 


Läs gärna mer om dessa ämnen i vår kunskapsportal via länkarna:

Energibalansberäkning 

Energikartläggning