Solvärmelast

Solvärmelast

Solvärmelast används av Miljöbyggnad- och Svanencertifiering för att begränsa övertemperaturer och minska kylbehovet. 


Beräkningen resulterar i ett G-systemvärde (solskyddsfaktor), vilket fungerar som underlag vid val av fönsterglas och solskydd.


Vill du veta mer eller beställa tjänsten, välkommen att kontakta oss idag!