Kyleffektbehov

Kyleffektbehov


Kyleffektbehov påverkas av ett stort antal faktorer såsom: utetemperatur, personlast, värme från belysning och övrig utrustning, tillufttemperatur och vädringsmöjlighet.


Av denna anledning är det fördelaktigt att använda dynamiska modeller för beräkning av kyleffektbehovet i ett rum eller en byggnad.


Vi använder programmet IDA ICE för beräkningar.


För att minimera behovet av kylenergi är solskydd kombinerat med utredning av nattkyla (gratis kyla) i verksamheten ett bra alternativ.


Vill du veta mer eller beställa tjänsten, kontakta oss idag!