Kyleffektbehov

Kyleffektbehov


Kyleffektbehov påverkas av ett stort antal faktorer såsom: utetemperatur, personlast, värme från belysning och övrig utrustning, tillufttemperatur och vädringsmöjlighet.


Av denna anledning är det fördelaktigt att använda dynamiska modeller för beräkning av kyleffektbehovet i ett rum eller en byggnad.


För att minimera behovet av kylenergi är solskydd kombinerat med utredning av nattkyla (gratis kyla) i verksamheten ett bra alternativ.


Vill du veta mer eller beställa tjänsten, kontakta oss idag!


Vid ombyggnad, renovering eller lokalanpassning av befintlig planlösning i en byggnad kan det vara nödvändigt att se över kyleffektbehovet för den nya verksamheten så att dessa får ett behagligt inneklimat. Vi utför beräkning av kyleffektbehovet med dynamiska modeller som tar hänsyn till väder, solinstrållning, solskydd och era specifika internlaster. Kontakta oss längst ner på sidan för mer information eller en offert!