Dagsljusberäkning

Dagsljusberäkning

Bostäder, skolor, förskolor och stadigvarande arbetsplatser omfattas av kraven på dagsljus enligt BBR och kommuner kräver i de flesta fall någon typ av dagsljusutredning.


Dagsljusberäkningar utförs med fördel i följande skeden:

  • Tidigt i designfasen (konceptdesign och volymstudier)
  • Under detaljerad designfas (utveckling och finjustering)
  • Under bygglovsfasen (om krav finns)
  • Under byggfasen (kvalitetssäkring)
  • Efter byggnation (slutkontroll, om nödvändigt)


Genom att utföra dagsljusberäkningar i dessa skeden kan man säkerställa att byggnaden får optimala dagsljusförhållanden och uppfyller både komfort- och energikrav.


Vi utför beräkning av för alla byggnadstyper och skeden i byggprocessen. 


Läs mer om ämnet i vår kunskapsportal under: dagsljusberäkning eller kontakta oss direkt.