Projektledning

Projektledning

Vi har lång erfarenhet av att driva projekt  och kan vägleda er i alla typer av projekt.


Vi arbetar i tidiga detaljplanskeden, i om- och tillbyggnadsprojekt och i nybyggnationsprojekt.


Med vår spetskompetens inom energi, miljö och miljöbyggnad passar vi extra bra som projektledare i projekt som har fokus på energi och miljö, energioptimering eller där projektet ska certifieras inom exempelvis miljöbyggnad.


Nyfikna på att höra mer om projektledning? Tveka inte då, utan kontakta oss.Kontakta oss idag!