Svenska Byggnaders Energikrav

Svenska byggnaders energikrav 


Boverket formulerar de svenska energikraven på byggnader i BBR 29 kapitel 9 Energihushållning.

Där ställs krav på 4 områden inom energi: