LCA-analys

LCA-analys

Livscykelanalys (LCA) påminner om en klimatdeklaration men kan ha annorlunda kravställningar. Kravställningen kommer från valet av certifieringssystem eller från beställaren.


Förutom Byggskeden A1–A5 kan även andra skeden ingå i beräkning av byggnadens klimatpåverkan (CO2-utsläpp) när vi talar om LCA. Det kan också finnas krav att EPD:er ska finnas till delar av byggprodukterna.


Har du fler frågor eller vill beställa tjänsten, välkommen att kontakta oss idag!