Klimatdeklaration

Klimatdeklaration


Klimatdeklaration är numera ett krav enligt Boverkets Byggregler och ska upprättas och skickas in innan slutbevis kan utfärdas.


Klimatdeklaration ska upprättas enligt Boverkets regler.

Den ska innehålla en redovisning av klimatpåverkan från byggskedet vilket omfattar modul A1–A5 (råvaruförsörjning, transport och tillverkning i produktskedet samt transport och bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet) enligt den europeiska standarden EN 15978).


Vill du läsa mer om klimatdeklaration, klicka här: klimatdeklaration

eller kontakta oss och ställ dina frågor direkt!