Klimatdeklaration

Klimatdeklaration

Vi utför klimatdeklaration och klimatberäkning i hela landet enligt BBRs ritklinjer för alla typer av verksamheter. Ring för rådgivning och offert nu. 

Klimatdeklaration är numera ett krav enligt Boverkets Byggregler och ska upprättas och skickas in innan slutbevis kan utfärdas.


Klimatdeklaration ska innehålla en redovisning av klimatpåverkan från byggskedet vilket omfattar modul A1–A5 (råvaruförsörjning, transport och tillverkning i produktskedet samt transport och bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet) enligt den europeiska standarden EN 15978).


Vill du läsa mer om klimatdeklaration, klicka här: klimatdeklaration

eller kontakta oss och ställ dina frågor direkt!

Candera AB erbjuder energi- och miljökonsulttjänster som hjälper företag att göra sina verksamheter mer hållbara. Vi specialiserar oss på att utföra klimatdeklarationer, vilket ger våra kunder en tydlig bild av deras företags klimatpåverkan. Genom att analysera och mäta utsläppen kan vi erbjuda konkreta förslag och åtgärder för att minska koldioxidavtrycket och främja en grönare framtid. Våra erfarna konsulter är dedikerade till att hjälpa företag att göra positiva förändringar för både miljön och deras lönsamhet.