Klimatriskanalys

Klimatriskanalys

Vi utför klimatriskanalys i linje med EU-taxonomin för alla typer av verksamheter. Ring för rådgivning och offert nu. 

Vi erbjuder klimatriskbedömning och klimatanpassning för byggnader och fastigheter.


Ökad förekomst av extremväder och forskning från FN:s klimatpanel och EUs hållbarhetsriktlinjer visar på nya risker i och med klimatförändringarna. Dessa måste hanteras för att undvika ekonomisk skada och mänskligt lidande till följd av exempelvis översvämningar, skogsbränder och värmeböljor. Anpassning är nu en betydande fråga för fastighetsägare, kommuner och andra aktörer och EU-taxonomin kräver klimatanpassning ur finansiell synvinkel.


Vi är involverade i standardiseringen som följer efter EU-taxonomin och erbjuder kompetens inom klimatriskanalyser och anpassningar, anpassade efter ert behov. Hos oss finner ni expertis att bedöma finansiella fördelar och kostnader av anpassningar och rådgivning på både strategisk och praktisk nivå.


Exempel på våra tjänster inkluderar klimatriskanalyser för byggnader eller fastighetsbestånd, utveckling av åtgärdsplaner för klimatanpassning, stöd i TCFD-rapportering (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), och att hålla koll på regelförändringar och krav kopplade till klimatåtgärder. 

unsplash