Energikartläggning

Energikartläggning

Vi utför energikartläggningar i alla typer av verksamheter. En kartläggning genomlyser till skillnad från energideklarationer allt som genererar en energianvändning i företaget. Även verksamhetsprocesser.


Om ert företag inte omfattas av lagen om energikartläggning kan ni själva välja vilka delar av organisationen som ska beröras.


Vanligtvis omfattar dessa förenklade kartläggningar byggnader, fabriker och processer i fabriken.


En energikartläggning mynnar ut i en rapport där lämpliga energibesparande åtgärder presenteras ihop med uppskattade kostnader och besparingspotential.


En energikartläggning kan med fördel delas upp i flera steg och kan då sträcka sig över flera år, lite beroende på vilka förutsättningar som finns på plats i dag.


Vi har lång erfarenhet av att driva byggprojekt och kan därför också stötta er i att hålla i projektering för eventuella åtgärder som ni vill jobba vidare med samt driva projektet i mål som projektledare. Ni får då en samarbetspartner som kan hjälpa er i hela processen. Enkelt och smidigt.


Vi är diplomerade för och jobbar enligt Totalmetodiken som är framtagen av BELOK.

http://belok.se/totalmetodiken/sa-gar-det-till/


Läs mer i vår kunskapsportal under: energikartläggning eller kontakta oss idag!