Solljusstudie

Solljusstudie

Vi utför solljusstudie i hela landet för alla typer av verksamheter. Ring för rådgivning och offert nu. 

Enligt Boverkets Byggregler ska rum för stadigvarande vistelse ha tillgång till direkt solljus, därmemot anges inget exakt värde för hur mycket.


Stadsbyggnadskontorets tolkning är att direkt soljus ska finnas minst en timme/dag från vårdagsjämning till höstdagjämning, med andra ord ett halvt år, vilket är det som oftast redovisas vid ansökan om bygglov. 


Vid beräkning av solljustimmar har byggnadens orientering en avgörande roll, till skillnad från beräkning av dagsljus som görs under en standardgrå himmel. 


Har du fler frågor eller vill beställa tjänsten, välkommen att kontakta oss idag!