Kontakt

Kontakt

Andreas Ekstrand
andreas@candera.se

0730-93 92 91

Grundare, energiexpert, energikartläggare, projektledare och KA.

Adrian Lopez Pochat

adrian@candera.se
0735-22 41 40

Miljöbyggnad, termiskt inneklimat, dagsljus, energiberäkning.

Skicka ett meddelande

 
 
 
 

Hitta hit

Skårs Led 3B, 412 63 Göteborg