Svenska byggnaders energikrav del 3

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient handlar om hur väl byggnaden är isolerad i sina konstruktioner(genomsnittligt U-värde). Kravet brukar i de flesta fall endast bli styrande för mindre byggnader/till -och ombyggnad men kan innebära en begränsning av fönsterarean då fönster har betydligt högre U-värde än övriga konstruktioner. Krav 3 bekräftas av energikonsulten i samband med upprättande av energibalansberäkning. Var beredd på att isolertjocklekar kan behöva ökas på eller fönsterytan minskas för att uppnå godkänt resultat. 

Fortsätt till del 4...