Villor

Villor

Villor och privatbostäder omfattas av ett antal krav som berör byggnadens energiprestanda. 


  • Energibalansberäkning: ska upprättas vid nybyggnation och större renoveringar. Beräkningen bekräftar att byggnaden uppnår de krav på energieffektivitet som Boverket ställer. 
  • Energideklaration: ska upprättas vid försäljning, uthyrning, nybyggnation och regelbundet vart tionde år. För att säkerställa att byggnaden uppfyller de energikrav som ställs i Boverkets byggregler är det ofta ett krav att presentera en energideklaration innan slutbesked kan utfärdas. Byggnadsnämnden kontrollerar då att byggnaden uppfyller föreskriven energiprestanda och har tillräcklig energieffektivitet i sina tekniska system.


    Energideklarationen fungerar som underlag för verifiering av energianvändningen och erhållande av slutbesked. 


    Vi erbjuder paketpris för energiberäkning, energideklaration och verifiering. I samband med detta utför vi även lufttäthetsmätning om detta krävs. 


    Har du vidare frågor, tveka inte att kontakta oss.

    unsplash