Dagsljusberäkning

Dagsljusberäkning

– Vilka verksamheter omfattas av krav på dagsljus?

Bostäder, skolor, förskolor och stadigvarande arbetsplatser omfattas.
Kraven på dagsljus gäller för ovan nämnda både vid ny- och ombyggnation. Hotell omfattas inte.


– I vilket skede behövs en dagsljusberäkning?

Dagsljusberäkning ska redovisas inför tekniskt samråd. Men då dagsljuskraven kan påverka fönsterstorlekar, fasader och balkonger bör beräkningen göras senast i samband med inlämning av bygglov. Annars finns risk att bygglovet måste sökas om då byggnadens utformning ändras till följd av undermåliga dagsljusnivåer.

– Hur utförs beräkningen?

Först identifieras vilka rum som omfattas av kraven på dagsljus, dessa är de rum som BBR kallar för ”stadigvarande vistelserum”. I bostäder är detta kök, sovrum och vardagsrum, och i lokaler är det reception, kontor etc. Även stadigvarande arbetsplatser i hotell ska utredas. 


Dagsljuset simuleras sedan i ett datorprogram utifrån en 3D-modell av byggnaden. 3D-modellen skapar vi utifrån era ritningar och vi jobbar med alla de vanligaste filformaten som finns idag.  


I rum som får underkänt kommer vi överens om praktiska förändringar som ökar ljusinsläppet tills ni når godkända resultat. 


Vad behöver du göra?

Ring eller maila till oss och berätta om ditt projekt.
Se till att vi får tillgång till era senaste A-underlag så utför vi beräkningen.
Leverans sker inom ett par dagar beroende på projektets omfattning.


– Vad påverkar insläppet av dagsljus?

Dagsljusnivån i ett utrymme påverkas i storleksordning av:

  1. Rumsutformning (placera med fördel kök, sovrum och allrum mot fasad).
  2. Fönsterstorlek i förhållande till golvarea.
  3. Skuggande objekt som balkong eller närliggande byggnader.
  4. Ljustransmittansvärde (LT-värde) i fönsterglaset.
  5. Kulörer på innerväggar, golv, innertak, dörrar, fönsterbräden samt fasad och ovanliggande balkonger.

Har du några frågor eller vill beställa tjänsten, välkommen att kontakta oss!