Energieffektivisering

Energieffektivisering

När är det lönsamt med energieffektivisering?


Energieffektiviserande åtgärder är särskilt lönsamt i samband med renovering eller nybyggnad då detta innebär bättre förusättningar att implementera förändringar. 


Åtgärderna kan innebära insatser i byggnadens klimatskal, installationer eller styrsystem. 

Att investera i åtgärder som minskar energianvändningen för en byggnad är alltid en bra investering. Men beslutet måste vara väl underbyggt av beslutsunderlag så att utfallet av investeringen blir korrekt.


Vi är diplomerade Totalkonsulter och använder Totalmetoden enligt BELOK. Metoden baseras på att åtgärder med kort återbetalningstid används för att höja lönsamheten i andra mer kostsamma åtgärder när de utförs som ett åtgärdspaket. 


Kontakta oss idag.